Nie ma śmieci – są surowce

Wychowankowie internatu pod opieką Katarzyny Bubieniec i Małgorzaty Hołownia-Iwanow 13 września włączyli się do 24. edycji Akcji Sprzątanie Świata Polska pod hasłem ,,Nie ma śmieci – są surowce”. Wyjście w teren poprzedzone zostało pogadanką na temat segregacji śmieci. W tym roku zwróciliśmy uwagę na surowce, z których są wykonane różnego typu odpady, takie jak: szkło, papier, plastik, metal – materiały nadające się do powtórnego przerobu – recyklingu. Wychowankowie z wielkim zaangażowaniem sprzątali teren przyległy do traktu spacerowego przy zalewie sokólskim. Działania nasze były zauważone przez grupę dorosłych, którzy pochwalili naszą pracę. Przybliżyliśmy im informacje dotyczące Akcji Sprzątanie Świata. Wspaniałe zachowanie dzieci, ich szczerość w pracy na rzecz najbliższego środowiska powinny być źródłem dobrej energii dla nas dorosłych.

Katarzyna Bubieniec

Wydrukuj
Tagged , , , , .