UWAGA RUSZAJĄ PIERWSZE ZAJĘCIA PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, że  w dniu 30 września  2017 roku rozpoczynają się zajęcia programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

TERMIN REALIZACJI PROGRAMU:  30 wrzesień 2017 –   30 listopad 2017 r.

Program składa się z: 7 spotkań grupowych 5 godzinnych oraz 10 godzin konsultacji indywidualnej. Łącznie program obejmuje 45 godzin.

Program ma charakter integracyjny. Przemoc rozpatruje się z perspektywy podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu, a także terapii systemowej i modelu społeczno-kulturowego (The Duluth Model). Działania korekcyjne polegają na wzmocnieniu zachowań i postaw pozytywnych, a odrzucaniu negatywnych, dodatkowo akcentowane jest znaczenie zmiany i budowanie motywacji do jej realizacji (TSR). Celem programu jest umocnienie i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie poprzez  uczenie umiejętności zdrowego komunikowania się i zachowań alternatywnych wobec przemocy (trening asertywności, „porozumienie bez przemocy”). Do korygowania zachowań przemocowych i rozwijania samokontroli realizatorzy wykorzystują procedury behawioralno- poznawcze (The Duluth i TZA)

Podstawy teoretyczne: Ron Potter-Efron, Albert Bandura, Steve de Shazer, Insoo Kim Berg, Nathaniel Branden, Marshall B. Rosenberg, Tomasz Świtek, Arnold P. Goldstein.

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy domowej adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn i kobiet stosujących przemoc wobec partnerek/partnerów lub nieradzących sobie z kontrolowaniem i opanowywaniem własnych negatywnych emocji.

Uczestnikami programu są osoby: a) skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych; b) skierowane przez różne służby i instytucje, takie jak: Ośrodki Pomocy Społeczne, Policję, Zespół kuratorskiej Służby Sądowej, zespoły interdyscyplinarne; c) osoby, które dobrowolnie zgłosiły chęć uczestnictwa
w programie.

ulotka o programie kor-edu

image_printDrukuj
Tagged .