Aktywna tablica w SOSW

Z przyjemnością informujemy, że Kuratorium Oświaty w Białymstoku pozytywnie rozpatrzyło wniosek Powiatu Sokólskiego o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
W ramach programu Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sokółce otrzymała dofinansowanie w kwocie 14 tys. zł
na zakup tablicy interaktywnej z projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz interaktywnego monitora dotykowego.

Karolina Brasławska
Referat Oświaty

Wydrukuj
Tagged , , , .