Uroczyste otwarcie drogi połączone z piknikiem rodzinnym w Igryłach

Po polowej Mszy Świętej celebrowanej przez Księdza Adama Baranowskiego – Proboszcza Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Starosta Sokólski Piotr Rećko zaprosił wszystkich obecnych na uroczyste, symboliczne otwarcie i poświecenie drogi 19 – Zawistowszczyzna – Igryły – Pawłowszczyzna – Wierzchjedlina – Mićkowa Hać – most na rzece Sokołda w Nowej Rozedrance.

„Właściwie są to trzy drogi. Pierwszym i najważniejszym elementem tej drogi jest most na rzece Sokołda w Nowej Rozedrance. Od tego wszystko się zaczęło. Następnie Wierzchjedlina, Mićkowa Hać i dokończenie drogi od Pawłowszczyzny. Trzeci element to „podkowa“ biegnąca od Zawistowszczyzny po Igryły, łącząca się dwoma końcami z „dziewiętnastką“. „ – mówił Starosta Sokólski.

Na symbolicznym wzgórzu, tuż przed przecięciem biało-czerwonej wstęgi, Starosta Piotr Rećko zwrócił się z podziękowaniami do zebranych: „Udało nam się, mimo, że wielu nie wierzyło w powstanie tej inwestycji. To jest nasz wspólny sukces. Dzięki panu Dyrektorowi Pulowi udało nam się sporządzić wniosek i wystąpić do Rządu RP. Chciałbym podziękować obecnemu tu panu Jarosławowi Zielińskiemu Wiceministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, tej drogi by nie było bez wsparcia Rządu, który sfinansował ją w pięćdziesięciu procentach. Chciałbym podziękować naszej zgodnej Radzie Powiatu Sokólskiego oraz Gminie Sokółka, która dołożyła dwadzieścia pięć procent środków. Dziękuję sołtysom, dziękuje mieszkańcom, którzy również byli zaangażowani, dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej drogi. Budowanie dróg powiatowych to jest również rozwój Gminy Sokółka, bo tutaj mieszkają Sokólczanie. Tą drogę wybudowaliśmy dla mieszkańców Gminy Sokółka i oni tą drogą będą się poruszać, a czy ona nazywa się powiatowa, gminna, czy wojewódzka, nie ma żadnego znaczenia.“

„To bardzo ważna inwestycja. Chociaż nie jest to bardzo długa droga, ale bardzo ważna dla państwa codziennego życia, o czym świadczy bardzo liczna obecność mieszkańców. Droga jest potrzebna w życiu codziennym, ale droga przede wszystkim łączy ludzi – to spaja wspólnotę.(…) Ta inwestycja jest dobrym przykładem współpracy rządowo-samorządowej. (…) Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w otwarciu tej drogi.“ – słowa Jarosława Zielińskiego Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Daniel Supronik – Przewodniczący Rady Miasta Sokółka, w swoim przemówieniu dziękował Ministrowi Jarosławowi Zielińskiemu za zaangażowanie w realizację w/w inwestycji. Staroście Piotrowi Rećko oraz całej Radzie Powiatu Sokólskiego, za mądre głosowania, które w efekcie przyniosły wykonanie tej drogi. Radnym Rady Miejskiej za mądre decyzje, które przyczyniły się do wspólnego sukcesu. „Niemożliwe stało się możliwym dzięki naszej wspaniałej współpracy. Jest to nasza nie pierwsza i nie ostatnia inwestycja, którą wspólnie wykonamy dla dobra nas wszystkich. Bo ludzie są najważniejsi.“

Tomasz Tolko – Radny Rady Miasta Sokółka: „ Jest to niewątpliwie sukces. Ja, jako radny z waszego okręgu, mogę z podniesioną głową powiedzieć – udało się. Dziękuję za to wszystkim, którzy zostali już wymienieni, a w szczególności mieszkańcom tej okolicy, którzy za pośrednictwem sołtysów zabiegali o powstanie tej drogi. Życzę wszystkim bezpiecznego z niej korzystania.“

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego – Łukasz Moździerski, podziękował przede wszystkim sołtysom, którzy bardzo mocno się zaangażowali i dzięki którym były organizowane spotkania we wsiach. Sołtysom wręczył drewniane tablice z wypalonym cytatem Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki, nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi“.

Nawiązując do bezpieczeństwa, podczas otwarcia drogi, Minister Jarosław Zieliński wręczył Wojciechowi Bogusławskiemu Prezesowi OSP Stara Rozedranka promesę na zakup pompy turbo-głębinowej oraz przenośnego zbiornika na wodę, o pojemności 13m sześciennych. Promesa opiewa na kwotę 13,5tys zł. Pieniądze te zostały pozyskane dzięki zaangażowaniu Starosty Sokólskiego Piotra Rećko, Leśniczego Leśnictwa Bogusze Czesława Poskrobko, Prezesa OSP Wojciecha Bogusławskiego oraz Daniela Supronika – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce.

Po poświeceniu drogi i wspólnym przecięciu wstęgi udano się na piknik rodzinny. Gdzie na przemarzniętych gości i gospodarzy czekały stoły suto zastawione gorącym jadłem, na dzieci dmuchane zjeżdżalnie, a ze sceny dobiegały rozgrzewające rytmy.

Tekst: Patrycja A. Zalewska
Fot.: Patrycja A. Zalewska, Piotr Białomyzy.
Referat Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , , , , , .