UWAGA! STUDENCI / UCZNIOWIE AKTYWNY SAMORZĄD 2017

Do 10 października 2017 r. istnieje możliwość złożenia przez osobę o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności wniosku na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (studnia pierwszego stopnia, studnia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studnia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym/ zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu).

Szczegółowe informacje na temat zasad i procedur realizacji programu dostępne są na stronach internetowych: www.pfron.org.pl; www.sokolka-powiat.pl/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-sokolce/ oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce,  ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, pokój nr 11 (tel. 85 711 08 23), w godzinach    7.30 – 15.30, e mail: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl

image_printDrukuj