Podpisanie umów na przebudowy dróg powiatowych

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Członka Zarządu Alicję Rysiejko wraz z Dyrektorem PZD Grzegorzem Pulem zawarł umowy z firmą Strabag Sp. z o.o.  reprezentowaną przez Artura Krasowskiego Dyrektora Oddziału Białystok na zrealizowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1287B w m. Ozierany Wielkie, przebudowę drogi powiatowej Nr 1287B na odcinku Łosiniany – Rudaki oraz zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych nr 1247B i 1340B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą wojewódzką 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka. Ponadto podpisano umowę z Firmą P.U.H. Kampol Barbara Szymczyk na przebudowę drogi powiatowej Nr 2310B – ul. Południowa w Dąbrowie Białostockiej wraz z przebudową linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Ł. Mucuś

Wydrukuj
Tagged , , , , .