Spotkanie bibliotekarzy w ZSR w Sokółce

10 października 2017 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie metodyczne w ramach sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy, w którym wzięło udział szesnastu nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w szkołach powiatu sokólskiego. Spotkanie prowadziły Panie Olga Topolewska oraz Magdalena Kraszewska, pracownice Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Tematem przewodnim były propozycje działań nauczyciela bibliotekarza w zakresie edukacji włączającej.  Uczestnikom przekazane zostały informacje dotyczące nowości wydawniczych i zmian w prawie oświatowym / bibliotecznym, jak również refleksje i wrażenia ze światowej konferencji IFLA. Spotkanie uświetnił występ szkolnego koła teatralnego, które zaprezentowało dwie scenki kabaretowe związane z życiem bibliotekarzy: kabaretu Smile „Dom kultury” oraz Kabaretu Moralnego Niepokoju „Biblioteka”.

ZSR w Sokółce

Wydrukuj
Tagged , , , .