Otwarty Konkurs Ofert

Na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239), Zarząd Powiatu Sokólskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanego dalej „organizacją pozarządową”, prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sokólskim w 2018 roku – w Suchowoli, w budynku Przychodni Rejonowej w Suchowoli, ul. Goniądzka 21.

Szczegóły dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, link poniżej:

Link do ogłoszenia na otwarty konkurs ofert

image_printDrukuj