ZAPROSZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ

Informujemy, że Zarząd Powiatu Sokólskiego ogłosił z dniem 19 października 2017 r. otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sokólskim w 2018 roku –
w Suchowoli, w budynku Przychodni Rejonowej w Suchowoli, ul. Goniądzka 21 (w załączeniu Uchwała Nr 401/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sokólskim w 2018 roku).

W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe do prac w komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.

Propozycje Państwa kandydatów do składu komisji konkursowej należy zgłaszać w terminie do dnia 03 listopada 2017 r. drogą elektroniczną, na adres e-mail: aneta.onoszko@sokolka-powiat.pl

image_printDrukuj