“Służyć państwu i wspólnocie samorządowej…” uroczyste ślubowanie urzędników

Starosta Sokólski Piotr Rećko i Sekretarz Powiatu Katarzyna Nowak przyjęli w poczet naszych urzędników podinspektor na stanowisku ds. Pracowniczych w Wydziale Organizacyjnym Agnieszkę Moździerką, podinspektora Referetu Architektury i Budownictwa w Wydziale Ochrony Środowiska i Architektury Krzysztofa Gudalewskiego, podinspektora Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Rafała Karola Kowalkowskiego i podinspektora Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Andrzeja Staworko.
Gratulujemy!

Wydrukuj