Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu

„Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

 

Zarząd Powiatu Sokólskiego w dniu 7 listopada 2017 r. podjął Uchwałę
nr 404/2017 w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 7 listopada 2017 r. do dnia
14 listopada 2017 r.

Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Rozwoju
i Promocji Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej Powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”, nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji.

Agata Kiczuk

Wydział Rozwoju i Promocji

Wzór formularza zgłaszania uwag i opinii w wersji edytowalnej znajduje się poniżej.

Wzór

 

image_printDrukuj