Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Zarząd Powiatu Sokólskiego obradował 07.11.2017 Podczas posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:
-powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sokólskim w 2018 roku – w Suchowoli, w budynku  Przychodni Rejonowej w Suchowoli, ul. Goniądzka 21;
– konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”;
– wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg położonych na terenie gminy Kuźnica do kategorii dróg gminnych;

-zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia ogólnego w SOSW im. Janusza Korczaka w Sokółce.

Zarząd omówił sprawę wystąpienia z wnioskiem do Urzędu Miejskiego w Krynkach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości w Krynkach oraz zapoznał się z pismem Firmy Handlowej ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy z Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie realizacji umowy pn. „Dostawa i montaż windy osobowej wewnętrznej wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi”.

Piotr Białomyzy
Wydział Rozwoju i Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , , , , .