„Program wyrównywania różnic między regionami III” – 2018 rok

Zapraszamy do uczestnictwa w programie p.n. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2018.

W załączeniu główne założenia programu wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

Program wyrównywania różnic między regionami III – informacja
wniosek obszar B, C, D

 

Wydrukuj
Tagged .