Wakacyjne staże uczniów w ramach projektu pn. „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”

Wakacyjne staże uczniów w ramach projektu pn. „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”

Rozmowa z Wiktorem Kurykszą właścicielem Kawiarni “Astra”

Czy jest Pan zadowolony z uczestników stażu? Jak ocenia Pan umiejętności uczniów przed i po odbyciu stażu?

Tak, jestem bardzo zadowolony. Nauczyli się wielu praktycznych, czasem podstawowych rzeczy. Kosztowało ich to sporo wysiłku, ale na pewno przyda im się to w życiu. Kiedyś młodzież wynosiła pewne umiejętności z domu, teraz bywa z tym różnie. Ci. którzy chcieli się czegoś nauczyć i traktują wybrany zawód poważnie – pytali, przyglądali się pracy stałych pracowników. Jedna z dziewczyn zaczęła współpracować z nami poza stażem.
Staraliśmy się stworzyć przyjazną atmosferę, żeby dziewczyny czuły się jak u siebie i miały komfort uczenia się. A uczyły się wszystkiego: nakrywania stołów, rozkładania sztućców, przygotowywania półproduktów, pracy z klientem itp.

Czy chętnie przyjmuje Pan uczniów na staż?
Tak, oczywiście. Zależy mi szczególnie na zdolnej młodzieży, chętnej do współpracy. To są potencjalni, dobrzy, przyszli pracownicy. Staż jest obopólną korzyścią. Ja i moi pracownicy poświęcamy czas młodzieży, żeby ją czegoś nauczyć, ale mamy też pomoc z jej strony.

Stażystki Izabela, Beata

Na stażu byłyśmy w lipcu. Było w porządku. Na co dzień uczymy się na profilu hotelarskim. To była już nasza w sumie 3. praktyka, z każdą kolejną uczymy się co raz więcej.

Wydział Rozwoju i Promocji

 

Powiat Sokólski realizuje projekt „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”. Jego celem jest organizacja staży i praktyk w latach szkolnych 2016/17 i 2017/18 dla 249 uczniów i 5 nauczycieli / instruktorów praktycznej nauki zawodu ze szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski. Wartość projektu wynosi 999 198,46 zł, z czego 949 238,46 zł pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu podczas tegorocznych wakacji uczniowie odbyli staże u pracodawców, zgodnie z kierunkiem swojego kształcenia, za które otrzymali wynagrodzenie. W projekcie udział brali uczniowie z Zespołu Szkół w Suchowoli,  kształcący się w zawodach technik handlowiec i tech. rolnik, z Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce – tech. informatyk, tech. usług fryzjerskich, tech. mechanik, z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce – tech. hotelarz, tech. rolnik, tech. żywienia i usług gastronomicznych, tech. ekonomista. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie mieli możliwość nabycia nowych umiejętności i kompetencji, a także zarobienia swoich pierwszych pieniędzy.

 

Wydrukuj