Ogłoszenie (składania ofert na usuwanie pojazdów z dróg)

Starosta Sokólski działając na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1260 z późn. zm.)
Zaprasza do składania ofert na:
„Usuwanie pojazdów (o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony, pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz pojazdy przewożące materiały niebezpieczne) z dróg położonych na terenie powiatu sokólskiego oraz przechowanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym”

oferta na usuwanie pojazdów o d.m.c. do 3,5 tony

oferta na usuwanie pojazdów o d.m.c. powyżej 3,5 tony

oferta na usuwanie pojazdów przewożących meteriały niebezpieczne

Uchwała Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie obowiązujących w 2018r. stawek za usuwanie pojazdów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

image_printDrukuj