Podopieczni Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” poszukują wspólnego pola uwagi

Podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce pochodzący z 3 powiatów województwa podlaskiego w okresie od 27.11.2017r. do 31.12.2017r. realizują projekt „W poszukiwaniu wspólnego pola uwagi”. Projekt jest zadaniem z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanym przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w konkursie ogłoszonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Głównym zadaniem jest prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć z podopiecznymi, które mają na celu rozwijanie i podtrzymywanie ich umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, w tym rozwijania umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem. Projekt odpowiada na potrzeby osób z niepełnosprawnością, które są objęte edukacją i rewalidacją w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce.

20 – osobowa grupa podopiecznych uczestniczy w zajęciach grupowych i indywidualnych w zakresie: Sensoplastyki, Integracji Sensorycznej, komunikacji alternatywnej PECS, Treningu Umiejętności Społecznych i Terapii Biofeedback. Prowadzą je, dobrze przygotowani do pracy z osobami niepełnosprawnymi – pedagodzy specjalni, instruktorzy i trenerzy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce, którzy doskonale znają potrzeby swoich podopiecznych. Dzięki otrzymanej dotacji zakupione zostaną pomoce i materiały do realizacji zajęć.

Mamy nadzieję, że realizacja zadania „W poszukiwaniu wspólnego pola uwagi” wpłynie na poprawę funkcjonowania podopiecznych w zakresie komunikacji, małej i dużej motoryki oraz umiejętności społecznych.

Beata Tur

 

image_printDrukuj