Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sokółce przypomina

W ostatnim czasie Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sokółce zaobserwował zwiększoną ilość skarg i wniosków konsumentów dotyczących wprowadzania ich w błąd przez przedsiębiorców, najczęściej działających na rynku usług telekomunikacyjnych, dostaw prądu i gazu, etc., w związku z tym Rzecznik przypomina:
1. Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej z akwizytorem zgodzili się Państwo na zmianę operatora telekomunikacyjnego / dostawcy prądu, gazu, etc., oznacza to zawarcie umowy na odległość. Przez telefon ustala się jedynie warunki, następnie umowę do podpisu powinien dostarczyć kurier. Od chwili zawarcia umowy konsument ma 14 dni na odstąpienie od niej, bez podawania przyczyny – wystarczy wysłanie oświadczenia pocztą na adres przedsiębiorcy.
2. Jeżeli nie są Państwo pewni, czy telemarketer, który do Państwa zadzwonił, reprezentuje dotychczasowego dostawcę usług, należy skontaktować się z przedsiębiorcą, z którym mają Państwo już podpisaną umowę.
3. Prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w ciągu 14 dni przysługuje także w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorcy, czyli np. na pokazach, prezentacjach, czy też zawarcia umowy z akwizytorem.
4. Za pośrednictwem rozmowy telefonicznej mogą Państwo również zmienić dotychczasowe warunki umowy na usługi telekomunikacyjne (np. pakiet taryfowy, dokupić usługi, przedłużyć umowę). W takim przypadku przedsiębiorca ma obowiązek przesłać Państwu pisemne potwierdzenie dokonanej zmiany. Na odstąpienie od takiej zmiany warunków umowy mają Państwo 10 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, chyba że w rozmowie telefonicznej zgodzili się Państwo na natychmiastowe świadczenie usług zgodnie ze zmienionymi warunkami umowy. W takim przypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
    Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sokółce udziela bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach konsumenckich (budynek Starostwa Powiatowego w Sokółce) w godz. 7:30 – 15:30.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sokółce

image_printDrukuj