Wycieczka uczniów klas medycznych z LO Sokółce

W grudniu uczniowie klasy IB/C i IIC  pod opieką p. Grażyny Laszuk, p. Krystyny Grzesik i p. Joany Czemiel uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej na Uniwersytet w Białymstoku. W programie wycieczki znalazły się:

– Zwiedzanie Uniwersyteckiego Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy.

Młodzież zwiedziła szereg wystaw tematycznych, m.in. Środowiska przyrodnicze północno – wschodniej Polski, Przyroda rejonów polarnych, Filogeneza tkankowców, Historia życia na Ziemi, Minerały i skały, ekspozycję Madagaskar – ginący świat . Przewodnicy w sposób niezwykle ciekawy i profesjonalny opowiadali o eksponatach i zbiorach oraz przybliżyli nam historię muzeum, którego początki sięgają roku 1980.

– Wysłuchanie wykładu : „Chemia medyczna, czyli DS&C” prowadzonego przez prof. dr hab. Ryszarda Łaźnego, prof. zw. Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku oraz KNFiCh PAN o. w Olsztynie i Białymstoku. Był to pierwszy cyklu wykładów wprowadzający w zagadnienia związane z dziedziną nauki jaka jest: chemia medyczna.

– Zwiedzanie nowoczesnych pracowni laboratoryjnych w Instytucie Chemii i zapoznanie się z najnowszą ofertą edukacyjną na przyszły rok.

Organizator wycieczki: Krystyna Grzesik – nauczyciel chemii w LO w Sokółce

Wydrukuj
Tagged , , , .