Odbiór techniczny wybudowanej drogi Jaczno- Harasimowicze

19 grudnia miał miejsce odbiór techniczny robót wykonywanych w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1247B i 1340B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą wojewódzką nr 670 na terenie gminy Dąbrowa Białostocka – Etap II. Droga powiatowa nr 1247B od km 0+864÷1+900, od km 2+775÷ 5+239,10 i od km 9+020÷11+280,55.” Na nowej drodze zebrali się Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz z Alicją Rysiejko Członkiem Zarządu, przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg, wykonawca oraz przedstawiciele Jaczna i Harasimowicz.

image_printDrukuj
Tagged , , , .