Wolontariusze z SOSW na opłatkowym „Przystanku Nadzieja”

8 grudnia wolontariusze szkolnego koła „Jestem Wolontariuszem” SOSW w Sokółce pod kierunkiem Elżbiety Szomko współorganizowali opłatkowe spotkanie osób niepełnosprawnych z powiatu sokólskiego w ramach realizacji przedsięwzięcia „Przystanek Nadzieja” we współpracy z zaprzyjaźnionymi kołami wolontariuszy ze szkół podstawowych z  Geniusz., St. Kamionki, przedszkoli nr 1 i nr 5 w Sokółce oraz Stowarzyszeniem „Barka”.

Wolontariusze sami przygotowali potrawy wigilijne, a w wigilijny nastrój wprowadziło nas wysłuchanie Ewangelii o Narodzeniu Jezusa, recytacja poezji C.K. Norwida i ks.  Twardowskiego oraz wspólne śpiewanie kolęd. Przeżywaliśmy radosne chwile, dzieliliśmy się opłatkiem zapominając o troskach, samotności, problemach dnia codziennego.

Bardzo dziękujemy za pomoc  nauczycielkom: Małgorzacie Zajczyk i Bożenie Mróz

Elżbieta Szomko

Wydrukuj
Tagged , .