Choć nowy rok za pasem, radni pracują by zapiąć wszystko na ostatni guzik

Podczas XLI sesji Rady Powiatu Sokólskiego radni pracowali nad zmianami w budżecie na rok 2017. W związku z większym dofinansowaniem projektu „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki” kwotę na ten projekt zwiększono o 254 062,39zł. Dokonano także podziału stypendiów dla uczniów zwiększając plan wydatków na kwotę 1920zł, z czego po 480zł otrzymały szkoły:

– Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej;

– Zespół Szkół w Suchowoli;

– Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce;

– Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce.

Przeniesiono także kwoty z niezrealizowanych w 2017 roku projektów na budżet na rok 2018, wyznaczając nowy termin na zrealizowanie tychże projektów. Są to między innymi wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia do sal w internacie, świetlicy ośrodka, kuchni, materiałów do prac malarskich, remontowych i naprawczych, zakup sprzętu do terapii metodą Biofeedback i pieca konwekcyjno-parowego do kuchni dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce.

Podczas ostatniej sesji w tym roku radni uchwalili zabezpieczenie kwoty 25 000zł w budżecie na rok 2018. Są to środki przeznaczone na pokrycie udziału własnego w programie „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” realizowanym w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na końcu sesji, Starosta Sokólski Piotr Rećko złożył życzenia:

„Chciałbym wszystkim obecnym i wszystkim mieszkańcom Powiatu Sokólskiego złożyć najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Oby nowy rok przyniósł same radości i dalszy rozwój naszego powiatu. Ten rozwój to jest nasza misja, nasz cel.”

Tekst: Edward Horsztyński

Zdjęcia: Piotr Białomyzy

 

 

Wydrukuj