Odbiór techniczny drogi w Ozieranach Wielkich

29 grudnia odbył się odbiór techniczny drogi w Ozieranach Wielkich. Wyasfaltowany został odcinek 1km prowadzący przez wieś. Droga prowadząca przez miejscowości Białogorce i Łosiniany  długości 5.7 km została pokryta nawierzchnią żwirową. Łączna wartość projektu wyniosła 1.7mln zł. Powiat Sokólski pozyskał z Budżetu Państwa 1.3 mln dofinansowania. W odbiorze drogi uczestniczył Starosta Sokólski Piotr Rećko oraz przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce.

 

Wydrukuj