Zakończenie realizacji projektu „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych”

Powiat Sokólski zakończył realizację projektu „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” w ramach konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2016 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Wartość projektu 225 503,00zł., z czego 201 703,00zł. to dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP a 23 800,00zł to wkład własny Powiatu Sokólskiego.

W ramach projektu przeprowadzono dwie wizyty studyjne oraz remont 3 pomieszczeń w szkole w Mołodecznie.  Wyremontowane pomieszczenia następnie zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania terapii biofeedback, integracji sensorycznej i doświadczania świata (fot.). Na remont i wyposażenie 3 pracowni wydatkowano kwotę 175 703,00zł. pozyskaną ze środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Dzięki realizacji projektu dzieci niepełnosprawne ze szkoły w Mołodecznie na Białorusi będą mogły korzystać z nowoczesnych metod terapii, które pozwolą w większym zakresie na usprawnienie ich funkcji życiowych.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Wydział Rozwoju i Promocji

 

Wydrukuj