Zakończenie zajęć w ZSZ w Sokółce z języka angielskiego z projektu Erasmus+

Od października do grudnia uczestnicy zakwalifikowani do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, „Doświadczenie kluczem do sukcesu” spotykali się w soboty, żeby uzupełnić swoją wiedzę z zakresu zawodowego języka angielskiego. Mierzyli się kolejno z napisaniem CV, listu motywacyjnego i określeniem nabytych umiejętności zawodowych. Dokumenty utworzone w języku angielskim zamieścili na swoich kontach w Europass – Mobilność, gdzie w przyszłości mogą uzupełniać ich listę o kolejne certyfikaty lub potwierdzenia zdobytych umiejętności. Następnie każdy z nich zapoznał się z procedurami i słownictwem przydatnym podczas lotu samolotem czy odprawą bagażu, frazami i konstrukcjami niezbędnymi w trakcie szukania drogi, opisywania dolegliwości bólowych, rozmów towarzyszących życiu codziennemu. Lwia część zajęć poświęcona była specyfice poszczególnych zawodów: nazewnictwu maszyn i urządzeń, wykonywaniu czynności podczas praktyk zawodowych oraz komunikacji w środowisku pracy. To już przedostatni etap przygotowań do wylotu, który nastąpi 14 stycznia.

Grzegorz Zalewski, Dyrektor ZSZ w Sokółce

image_printDrukuj
Tagged , .