IX Opłatkowe Spotkanie Ekumeniczne w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej

W Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej odbyło się ekumeniczne spotkanie opłatkowe.

 

Zebranych gości powitał Wicestarosta Sokólski Jerzy Białomyzy – ,,Niech radosne uwielbienie bożej mocy stanie się rzeczywistością także dzisiaj. Bóg który przyszedł w Betlejem jako niemowlę, wydawałoby się słabe i narażone na niebezpieczeństwa, wciąż pozostaje Bogiem, który ciągle objawia swoją moc. Takiego doświadczenia opieki Pańskiej życzę wszystkim zgromadzonym”

,,Chciałbym podziękować państwu za obecność, ale w szczególności pogratulować Jerzemu Białomyzemu za zorganizowanie tego wspaniałego spotkania. Na Sokólszczyźnie tak jest, że funkcjonujemy w wielokulturowym, wielowyznaniowym wzajemnym zrozumieniu. Wszyscy wierzymy w jednego Boga, a w jakim obrządku się modlimy to inna rzecz. Najważniejsze jest dobre serce i miłość do Boga.” – Starosta Sokólski Piotr Rećko

Głos zabrał również ksiądz proboszcz Wacław Lewkowicz – ,,Nasze zgromadzenie jest adoracją syna bożego którego wielbimy i któremu dziękujemy za dar zbawienia. W wieczerniku Jezus obiecywał ducha świętego apostołom. W tym roku kościół przypomina nam obecność Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła. Przypomina nam, ze za pomocą Jego darów mamy działać dla wspólnego dobra. Myślę, że gromadząc się tu każdego roku, budujemy wspólnotę. Niech ta wspólnota wydaje błogosławione owoce życzliwości, przyjaźni, miłości i dobra które sobie nawzajem świadczymy.”

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Starosta Sokólski Piotr Rećko, Wicestarosta Jerzy Białomyzy, Członkowie Zarządu Powiatu Sokólskiego Alicja Rysiejko i Kazimierz Łabieniec pracownicy  ZSS, emeryci,  katoliccy i prawosławni duchowni, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Jerzy Budnik, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Romuald Gromacki.

Zebranych gości wprowadził w uroczysty nastrój  zespół „Ad Rem”, którego członkinie zaśpiewały katolickie i prawosławne kolędy

 

Wydział Rozwoju i Promocji

Piotr Krasnodębski

image_printDrukuj