Wakacyjne staże uczniów w ramach projektu pn. „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”

Agnieszka Czaplejewicz-Śpiewak, Katarzyna Wojdałowicz, Teresa Pyłko – opiekunki stażu w Szkole Podstawowej nr 2 w Sokółce

Uczniowie skierowani na staż mieli okazję zapoznać się z pracą w szkolnym sekretariacie oraz w księgowości. W sekretariacie stażyści nauczyli się obsługi urządzeń biurowych, na przykład kserokopiarki czy drukarki. Uczyli się również podstaw pracy w sekretariacie, zasad pracy z dokumentami czy prowadzenia akt osobowych. W księgowości uczniowie zapoznali się z przepisami prawa dotyczącego księgowości, pracowali na programach takich jak ,,Księgowość Opitivum, Płaca Optivum czy Płatnik”. Zajmowali się również księgowaniem dokumentów.

Krzysztof Daszuta, Renata Paszko – uczniowie technikum ekonomicznego w ZSR w Sokółce

Staż nauczył nas bardzo wiele. Mogliśmy zapoznać się z obsługą dokumentów, od środka przyglądaliśmy się pracy w księgowości. W praktyce poznaliśmy specyfikę pracy biurowej, programy używane w księgowości, a także nauczyliśmy się obsługi urządzeń biurowych. Staż dał nam bardzo dużo, ponieważ chcielibyśmy w przyszłości pracować w księgowości.

 

Powiat Sokólski realizuje projekt „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”. Jego celem jest organizacja staży i praktyk w latach szkolnych 2016/17 i 2017/18 dla 249 uczniów i 5 nauczycieli / instruktorów praktycznej nauki zawodu ze szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski. Wartość projektu wynosi 999 198,46 zł, z czego 949 238,46 zł pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu podczas tegorocznych wakacji uczniowie odbyli staże u pracodawców, zgodnie z kierunkiem swojego kształcenia, za które otrzymali wynagrodzenie. W projekcie udział brali uczniowie z Zespołu Szkół w Suchowoli, kształcący się w zawodach technik handlowiec i tech. rolnik, z Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce – tech. informatyk, tech. usług fryzjerskich, tech. mechanik, z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce – tech. hotelarz, tech. rolnik, tech. żywienia i usług gastronomicznych, tech. ekonomista.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie mieli możliwość nabycia nowych umiejętności i kompetencji, a także zarobienia swoich pierwszych pieniędzy.

image_printDrukuj