[UWAGA!] NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE ROZWOJU SPORTU

Zarząd Powiatu Sokólskiego z dniem 16 stycznia 2018 r. ogłosił nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu.

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2018 r. wynosi 100 000 zł.

Zapraszamy kluby sportowe, prowadzące działalność sportową na terenie powiatu sokólskiego do składania ofert, w terminie do dnia 15 lutego 2018 r. do godz. 15.00.

 

Informacji dotyczących konkursu i  naboru wniosków udziela Agata Kiczuk – Kierownik Referatu Kultury, Referatu Sportu i Kultury Fizycznej w Wydziale Rozwoju i Promocji tel. 85-711-08-55, agata.kiczuk@starostwo-powiat.pl

Szczegółowe warunki konkursu pod adresem:

http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/konkursyidotacje/finansowanierozwojusportuwpowiecie/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-wsparcie-finansowe-rozwoju-sportu-w-roku-2018.html

Agata Kiczuk

Wydrukuj