Pierwszy tydzień staży uczniów ZSZ w Bolonii

Pierwszy tydzień realizacji projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, „Doświadczenie kluczem do sukcesu” upłynął pod znakiem poznawania firm oraz pracodawców koordynujących staże. W tym czasie uczniowie po otrzymaniu map miasta, na których opisany został dojazd do poszczególnych firm oraz biletów na lokalne środki komunikacji mierzyli się z samodzielnym pokonaniem trasy do miejsca pracy oraz z powrotem do miejsca zakwaterowania. Ponadto zapoznali się z profilami lokalnych przedsiębiorstw, wymaganiami pracodawców oraz organizacją pracy w poszczególnych firmach. Każdy z uczestników projektu opisuje wykonywane czynności (w języku polskim oraz angielskim) w dzienniczku praktyk, do którego zostaną wpisane uwagi pracodawców na temat rzetelności wykonywanych zadań.

Opiekę nad uczniami sprawują koordynatorzy projektu – Aneta Tymińska i Lech Czarnowicz.

 

image_printDrukuj
Tagged , , , .