Podziękowania minister Elżbiety Rafalskiej dla pracowników służb zatrudnienia Powiatu Sokólskiego

27 stycznia przypada Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, który upamiętnia podpisanie 99 lat temu przez Naczelnika Państwa Polskiego, Józefa Piłsudskiego, Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Właśnie to wydarzenie jest powszechnie uznawane za początek polskich Publicznych Służb Zatrudnienia. Tym samym, Polska była jednym z pierwszych krajów powołujących państwową (publiczną) służbę zatrudnienia w Europie.

Z tej okazji 24.01.2018r. odbyła się w Warszawie konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podczas, której minister Elżbieta Rafalska powiedziała – Dziękuję Państwu za dotychczasowy wysiłek w poszukiwaniu rozwiązań i rozwiązywaniu trudnych problemów współczesnego rynku pracy. Jak zauważyła minister Elżbieta Rafalska niskie bezrobocie oznacza, że w rejestrach pozostają osoby długotrwale bezrobotne, których powrót  do zatrudnienia wymaga przede wszystkich od pracowników urzędów pracy –  bezpośredniej i intensywnej pracy z klientem oraz  podjęcia kompleksowych działań wspierających osoby w ich powrocie na rynek pracy. – Wyzwaniem w najbliższym czasie będzie również realizacja zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców spoza UE w Polsce – dodała minister.

Życzenia pracownikom służb zatrudnienia złożył również sekretarz stanu Stanisław Szwed. – Nasza praca przynosi lepsze efekty gdy mamy dobrą komunikację, zapewniamy przepływ informacji, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem oraz pracujemy zespołowo. Uzyskane przez Publiczne Służby Zatrudnienia rezultaty, to efekt pracy wszystkich pracowników – mówił wiceminister Szwed.

Podczas konferencji zostały wręczone wyróżnienia dla przedstawicieli najaktywniejszych urzędów pracy w Polsce, w tym dla Pani Małgorzaty Ejsmont – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce za uzyskanie w 2017 roku efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych w województwie podlaskim.

 

Lista wyróżnionych urzędów:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociu/art,9672,podziekowania-dla-pracownikow-sluzb-zatrudnienia.html

 

Sokółka, dn. 25.01.2018r.

Sporządziła: Małgorzata Ejsmont – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce

Wydrukuj