W dniu 9 lutego 2018 r. o godzinie 0:01 zostanie wznowiona rekrutacja do projektów

W dniu 9 lutego 2018 r. o godzinie 0:01 zostanie wznowiona rekrutacja do projektów „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1” oraz  „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2.”

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

 1. Osoby, które w dniu 15 stycznia 2018 r. zostały wstępnie zakwalifikowane do udziału
  w projekcie, tj. wypełniły i wysłały online formularz rekrutacyjny i deklarację udziału
  w projekcie i będą wnioskować o kolejną formę wsparcia w ramach tego samego poddziałania, nie wypełniają wszystkich dokumentów rekrutacyjnych. Osoby te składają jedynie kolejny wniosek o przyznanie bonu, zgodnie z 4 ust. 7 oraz § 7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie (Rekrutacja -> Dokumenty do pobrania),
 2. Osoby, które po raz pierwszy będą składały wniosek, rozpoczynając udział w projekcie wypełniają formularz rekrutacyjny i deklarację udziału w projekcie, zgodnie z Instrukcją rejestracji i logowania w bonynaszkolenia.pl (Rekrutacja -> Dokumenty do pobrania),
 3. Osoby, które w dniu 15 stycznia 2018 r. złożyły wniosek do jednego z poddziałań np. 3.2.1 i są w trakcie procedowania, a w ramach wznowienia rekrutacji będą wnioskowały o wsparcie
  w ramach drugiego poddziałania 3.2.2, wypełniają formularz rekrutacyjny i deklarację udziału w projekcie.

Ważne!

 • Uczestnik, może zostać zakwalifikowany do każdego poddziałania (3.2.1, 3.2.2) tylko jeden raz,
 • Jedna osoba może złożyć dowolną liczbę wniosków o przyznanie bonu (w ramach każdego poddziałania) do łącznej wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w 7 ust. 1 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,
 • Operator zastrzega możliwość czasowego zawieszenia naboru zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.

Do pobrania:

image_printDrukuj
Tagged .