Kolory „Pogodnej jesieni”

Zbliża się 25 – lecie działalności artystycznej zespołu „Pogodna Jesień”. Już niedługo, artyści będą występować w nowych strojach.  Dzisiaj zostało podpisanie w tej sprawie porozumienie między Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Członka Zarządu Alicję Rysiejko, a Zarząd Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krynkach reprezentowany przez Przewodnicząca Zarządu Bogumiłę Sołoniewicz oraz Wiceprzewodniczącą Zarządu Alicję Tryznę(zakup strojów zostanie dofinansowany z budżetu Powiatu Sokólskiego zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Sokólskiego). Zespół  będzie reprezentować Powiat Sokólski zarówno w kraju jak i za granicą.

 

Piotr Białomyzy
Wydział Rozwoju i Promocji

Wydrukuj