Oni już wiedzą jak należy poruszać się w Sieci

Oni już wiedzą jak należy poruszać się w Sieci

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 8 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Tworzymy Kulturę Szacunku w Sieci”. Spotkanie miało na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych. Organizatorki omówiły Zasady Bezpiecznego Internetu angażując uczniów do swobodnych wypowiedzi i zadawania nurtujących pytań. Uczniowie wiedzą, jak należy poruszać się w Sieci, czym jest szacunek nie tylko do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby i jak ważna jest ochrona prywatności. Uczniowie na podstawie prezentowanych filmów mogli dowiedzieć się, że komunikowanie się w Internecie może tworzyć dobre i pozytywne relacje oparte na poszanowaniu drugiej osoby.

Do prezentacji materiałów i filmów edukacyjnych wykorzystano tablicę interaktywną zakupioną z programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019– „Aktywna tablica”.

Organizatorki Marta Kawrygo-Leonowicz, Grażyna Tymoszuk

Wydrukuj