Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w zakresie edukacji publicznej w roku 2018

LINK :

http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/konkursyidotacje/wspolpracazorganizacjamipozarzadowymi/uchwala-nr-4532018-zarzadu-powiatu-sokolskiego-z-dnia-8-lutego-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-powiatu-sokolskiego-w-zakresie-edukacji-publicznej-w-roku-2018.html

Wydrukuj