Ogłoszenie uczestnikom scalenia wyników szacunku

W dniu 07 lutego 2018 r. w siedzibie Sołtysa wsi Ostrówek, gmina Suchowola odbyło się  zebranie uczestników scalenia na obiekcie „OSTRÓWEK”  zwołane przez Starostę Sokólskiego. Celem zebrania, była realizacja przepisów wynikających z art. 12 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, który stanowi, że wyniki oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych ogłasza się na zebraniu uczestników scalenia, zwołanym przez starostę, a następnie udostępnia się je do publicznego wglądu na okres 7 dni we wsiach objętych scalaniem.

Wyniki oszacowania były udostępnione do publicznego wglądu od dnia 07.02.2018 r. do dnia 14.02.2018 r. w siedzibie Sołtysa wsi Ostrówek, gmina Suchowola.

Na zebraniu oraz w okresie wyłożenia wyników oszacowania gruntów do publicznego wglądu, uczestnicy scalenia mogli wnosić zastrzeżenia do dokonanego szacunku.

W ww. terminie nie wniesiono zastrzeżeń na dokonany szacunek.

image_printDrukuj