Bony na szkolenie – podpisanie umów

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Członków Zarządu: Alicję Rysiejko i Krzysztofa Szczebiota podpisał dziś umowy z uczestnikami projektu o przyznanie bonów na szkolenia w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.”

Uczestnicy projektu będą się kształcić w następujących kierunkach:

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w sektorze publicznym (Uniwersytet w Białymstoku);

Studia podyplomowe – doradztwo zawodowe;

Studia podyplomowe – mediator sądowy;

Kadry i płace (Wyższa Szkoła Finansów i Zarzadzania w Białymstoku);

Podyplomowe Studia w Zakresie Zarządzania (MBA).

Piotr Białomyzy
Wydział Rozwoju i Promocji

 

 

Wydrukuj
Tagged , , , , .