Dla Ciebie. Dla regionu. Dla Polski. – WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ.

WOT W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA.

  1. Co to są Wojska Obrony Terytorialnej?

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP (SZ RP). W WOT służbę będą pełnić żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący nowy rodzaj czynnej służby wojskowej tj. Terytorialną Służbę Wojskową (TSW). Obowiązek TSW będzie pełniony w obszarze swojego zamieszkania na dwa sposoby – rotacyjnie (podczas odbywania ćwiczeń i szkoleń wojskowych) oraz dyspozycyjnie (w pozostałym czasie).

  1. Jakie są zasady użycia WOT w czasie pokoju, sytuacji kryzysowej i wojny? Kto będzie o tym decydował? Czy jest przewidywane użycie tej formacji w obszarze spraw wewnętrznych i przekazanie w pewnych sytuacjach (jakich) w podległość MSWiA?

WOT stanowią samodzielny rodzaj SZ RP, który w znaczący sposób powiększy potencjał obronny Polski. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej jest właściwy w zakresie dowodzenia jednostkami wojskowymi i związkami organizacyjnymi tych wojsk w czasie pokoju, sytuacji kryzysowej i wojny. Nie przewiduje się przekazywania WOT w podległość MSWiA.

  1. Dlaczego wśród brygad OT, które mają powstać w pierwszej kolejności na ścianie wschodniej nie ma jednostki zlokalizowanej na Warmii i Mazurach? Eksperci, także wojskowi podkreślają konieczność wzmocnienia wojskowej obecności na ścianie wschodniej, nie tylko w kontekście wydarzeń na wschodniej Ukrainie, ale i tzw. przesmyku suwalskiego, który według ocen wojskowych, to potencjalnie jeden z zapalnych punktów w Europie w przypadku rosyjskiej agresji.

Formowanie brygad OT na ścianie wschodniej (z siedzibą dowództwa brygady w Białymstoku, Lublinie oraz Rzeszowie) wynika z przeprowadzonej analizy potencjału wojskowego SZ RP oraz aktualnej sytuacji polityczno-militarnej. Formowanie brygady OT w województwie warmińsko – mazurskim jest przewidziane w drugim etapie tworzenia struktur WOT. Wynika to głównie z faktu, iż na terenie tego województwa są obecnie dyslokowane jednostki wojskowe podporządkowane 16.DZ.

  1. Dlaczego w pierwszej kolejności będą tworzone struktury WOT na wschodniej ścianie. Czy jest to alternatywa dla zapowiadanego przez MON w ubiegłym roku planu wzmocnienia jednostek regularnych na ścianie wschodniej (przewidywał m.in. wzmocnienie jednostek o kilka tysięcy etatów żołnierzy zawodowych, utworzenie w 2017 r. na bazie obecnego 18. pułku rozpoznawczego, w Białymstoku brygady rozpoznawczej?

Wynika to z oceny potencjalnych zagrożeń militarnych w tym regionie kraju (w tym m.in. konflikt na Ukrainie czy wzrost współpracy wojskowej Rosja-Białoruś). Drugim czynnikiem wpływającym na decyzję o dyslokacji trzech pierwszych brygad na ścianie wschodniej jest wspomniany już wcześniej aktualny potencjał wojskowy w tym regionie Polski.

  1. Jak będzie wyglądało usytuowanie dowództwa WOT w systemie kierowania i dowodzenia SZ RP.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej jest dowódcą Rodzaju Sił Zbrojnych i podobnie jak dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ) oraz Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ) podlega Ministrowi Obrony Narodowej. W docelowym modelu Sił Zbrojnych, Dowództwo WOT będzie usytuowane podobnie jak inne dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych.

Organizacja Wojsk Obrony Terytorialnej

  • Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej w Warszawie

1 PODLASKA Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Władysława Liniarskiego ps. „MŚCISŁAW” w Białymstoku (JW 4857);
2 LUBELSKA Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „ZAPORA” w Lublinie;
3 PODKARPACKA Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie (JW 4860);
4 WARMIŃSKOMAZURSKA Brygada Obrony Terytorialnej w Olsztynie;
5 MAZOWIECKA Brygada Obrony Terytorialnej w Ciechanowie;
6 MAZOWIECKA Brygada Obrony Terytorialnej w Radomiu;
7 POMORSKA Brygada Obrony Terytorialnej w Gdańsku;
8 KUJAWSKA Brygada Obrony Terytorialnej;
9 ŁÓDZKA Brygada Obrony Terytorialnej w Łodzi;
10 ŚWIĘTOKRZYSKA Brygada Obrony Terytorialnej w Kielcach;
11 MAŁOPOLSKA Brygada Obrony Terytorialnej;
12 WIELKOPOLSKA Brygada Obrony Terytorialnej;
13 ŚLĄSKA Brygada Obrony Terytorialnej.

Według planów Ministerstwa Obrony Narodowej do 2019 r. na terenie Polski ma powstać 17 brygad – dwie w województwie mazowieckim oraz po jednej w każdym z pozostałych 15 województw.

źródło: www.mon.gov.pl

Wydrukuj
Tagged , , , .