W dniu 20 lutego 2018 r. o godzinie 8:00 zostanie wznowiona rekrutacja do projektów

W dniu 20 lutego 2018 r. o godzinie 8:00 zostanie wznowiona rekrutacja do projektów: „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość
i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1” i „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki
w ramach poddziałania 3.2.2”

Nabór skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących na terenie powiatu sokólskiego i powiatu białostockiego.

W wyniku analizy dotychczas przeprowadzonych działań rekrutacyjnych, Komitet Sterujący podjął decyzję, iż w ramach trzeciej tury, wnioski będą mogły składać jedynie osoby zamieszkujące
na terenie obszaru powiatu sokólskiego i powiatu białostockiego
. Niniejsza decyzja uzasadniona jest dbałością o realizację założonych w projekcie wskaźników, przede wszystkim wskaźnika: Liczba osób
o niskich kwalifikacjach oraz powyżej 50 roku życia objętych wsparciem w ramach projektu.
Z przeprowadzonej analizy wynika, iż realizacja niniejszego wskaźnika na poziomie miasta Białystok jest zagrożona z powody zbyt dużej liczby zgłoszeń osób z wykształceniem wyższym oraz do 50 roku życia. W ramach dotychczas prowadzonych naborów, z 832 złożonych i potwierdzonych formularzy rekrutacyjnych, 531 są to formularze mieszkańców miasta Białystok, w tym zaledwie 42 osoby spełniają kryteria określone w wyżej wymienionym wskaźniku.

Ponadto mając na względzie ogromne zainteresowanie projektem, które przekłada się
na problemy z dostępem do serwera osób posiadających mniej wydajne łącze internetowe,
w szczególności osób zamieszkujących tereny wiejskich, wyodrębnienie naboru tylko dla mieszkańców powiatów sokólskiego i białostockiego, zwiększy szansę takich osób na przystąpienie do projektu.

O terminie kolejnego naboru, w ramach którego możliwość aplikacji będą miały osobo zamieszkałe na obszarze miasta Białystok, zostaną Państwo poinformowani z min. 3 dniowym terminem wyprzedzenia.

Wydrukuj