Informacja o otrzymaniu przez Powiat Sokólski dofinansowania w związku z programem ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W dniu 9 marca 2018 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi’- edycja 2018. Powiat Sokólski w ww. konkursie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących Powiat Sokólski” w kwocie 90 000,00 zł.  W ramach programu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce zostaną zakupione programy multimedialne i edukacyjne na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Ponadto, zostaną doposażone gabinety w sprzęt komputerowy i meble, co wpłynie na podniesienie efektywności prowadzonych zajęć, a kadra Poradni weźmie udział w szkoleniu z zakresu obsługi nowych programów edukacyjnych. Kolejnym działaniem będzie cykl zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi oraz utworzenie grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów tych osób. Celem programu jest stworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. Pierwsze działania planuje się wprowadzić już na początku lipca bieżącego roku.

Iwona Woronowicz

image_printDrukuj
Tagged .