Kolejne umowy na bony szkoleniowe podpisane

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Członka Zarządu Krzysztofa Szczebiota podpisał dziś umowy z uczestnikami projektu o przyznanie bonów na szkolenia w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III

Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.”

Cztery osoby będą się kształcić w następujących kierunkach:

  • Kurs języka angielskiego na poziomie A1, A2 i B1
  • Kurs języka angielskiego na poziomie B1+B2
  • Studia podyplomowe Kadry i Płace
  • Roczne podyplomowe studia menedżerskie

 

To już kolejne umowy podpisane w ramach tego projektu.

Ł. Mucuś

Wydrukuj
Tagged , , , .