IV Szachowe Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego o Puchar Starosty

IV Szachowe Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego o Puchar Starosty

24.III. 2018 r.

 1. CEL ZAWODÓW:
 • popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w środowiskach wiejskich,
 • wyłonienie najlepszych szachistów Powiatu Sokólskiego,
 • podnoszenie umiejętności szachowych,
 • rozwój zainteresowań młodzieży poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych.
 • zapewnienie uczniom godziwego i pożytecznego wypoczynku w czasie wolnym od nauki,
 • podniesienie poziomu odporności na sytuacje stresowe i nabycia umiejętności radzenia z nimi, promocja zdrowego stylu życia bez nałogów,
 • spotkania seniorów przy szachownicy.
 1. HONOROWY PATRONAT:

Starostwo Powiatowe w Sokółce

PATRONAT

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski”

III. ORGANIZATORZY:

 • LUKS „Orient Sokółka”
 • Sędzia główny: Tomasz Kozłowski
 • Kierownik turnieju – Wojciech Zajkowski, e-mail: kontakt@luksorient.pl, tel.603589493
 1. TERMIN I MIEJSCE:
 • 24 marzec 2018r. sobota 10.00
 • Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce (budynek 2), Sokółka, ul. Mickiewicza 2a
 1. SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO GRY:
 • System szwajcarski na dystansie 9 rund gr. A, B,
 • A, B, –Tempo gry 10minut + 5s
 1. UPRAWNIENIA DO STARTU

Wszyscy zamieszkali na terenie Powiatu Sokólskiego.

Grupa A

 • Grupa D17 – dziewczęta – rocznik 2001, 2002, 2003, 2004
 • Grupa C17 – chłopcy – roczniki 2001, 2002, 2003, 2004
 • Grupa K – seniorki – rocznik 2000 i roczniki starsze,
 • Grupa M – seniorzy – rocznik 2000 i roczniki starsze,

Grupa B:

 • Grupa D7 – dziewczęta, rocznik 2011 i roczniki młodsze,
 • Grupa C7 – chłopcy, rocznik 2011 i roczniki młodsze,
 • Grupa D10 – dziewczęta, roczniki 2010, 2009, 2008
 • Grupa C10 – chłopcy, roczniki 2010, 2009, 2008
 • Grupa D13 – dziewczęta, roczniki 2007, 2006, 2005
 • Grupa C13 – chłopcy, roczniki 2007, 2006, 2005

 

VII. KRYTERIA PUNKTACJI POMOCNICZEJ:

 • Średni Buchholz
 • Pełny Buchholz
 • Większa liczba zwycięstw
 • Progresja

VIII. NAGRODY

Puchary, dyplomy I – III w klasyfikacji generalnej grup: A, B

Medale i nagrody rzeczowe, za m-ca I-III w poszczególnych grupach: D7, C7, D10, C10, D13, C13, D16, C16, K, M.

Grupa A, B – każdy uczestnik otrzyma upominek

 1. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia do czwartku 22-03-2018 na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje.php

Zgłoszenia przyjmuje również sędzia główny Tomasz Kozłowski: e-mail: mats.szkolenia@gmail.com

Osoby, które zgłoszą się po tym terminie, płacą wpisowe 30 zł w dniu turnieju.

Dokonując zgłoszenia na e: mail należy podać: nazwisko imię, rok urodzenia, miejscowość/ klub/szkoła, kategoria szachowa,

Lp. Nazwisko i imię Rok urodzenia Klub / miejscowość / szkoła Kategoria szachowa
         
 1. WPISOWE
 • Grupa A, B – 10 zł (przy zgłoszeniu do 22-03-2018r), po tym terminie 30 zł. Wpisowe jest płatne sędziemu głównemu w dniu turnieju na sali gry, od 9.00 do 9.50
 1. USTALENIA KOŃCOWE:
 • W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry i turniejowe PZSzach. i FIDE.
 • Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice/opiekunowie.
 • Rodzice/opiekunowie (zapisując dzieci do udziału w zawodach), oraz zawodnicy zapisujący się do turnieju automatycznie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian wynikających z jego potrzeb.
 • Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).
 • Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.
 • Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.

        

image_printDrukuj
Tagged , , , , , .