Dla Ciebie. Dla regionu. Dla Polski. – WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ.

SŁUŻBA – SYSTEM SZKOLENIA

  1. Na czym polega wykonywanie obowiązków służbowych w WOT?

Wykonywanie obowiązków służbowych w WOT zależy przede wszystkim od zajmowanego stanowiska służbowego. Doskonalenie się w realizacji zadań polega na szkoleniu w jednostce wojskowej przez jeden, maksymalnie dwa weekendy w miesiącu w okresie od września do czerwca – średnio 20 dni w roku oraz 9-10 dni w okresie urlopowym. W tym okresie każdy batalion zostanie poddany zintegrowanemu szkoleniu bojowemu, które realizowane będzie w centrach szkolenia na poziomie krajowym.

  1. Jak długo trwa służba w WOT?

Służba w WOT trwa od 1 do 6 lat z możliwością przedłużenia.

  1. Czy służba w WOT wpłynie negatywnie na pracę zawodową lub prowadzoną działalność gospodarczą?

Służba w WOT nie wpłynie negatywnie na pracę zawodową lub prowadzenie działalności gospodarczej. Każdy pracodawca musi być poinformowany przez żołnierza OT o dniach, w których odbywał będzie TSW pełnioną rotacyjnie. Zgodnie z założeniem większość ćwiczeń prowadzonych będzie w dni wolne od pracy.

  1. Jak wygląda system szkolenia dla cywili bez przeszkolenia, oraz dla osób po służbie przygotowawczej NSR /zasadniczej/ etc.  (jakie etapy, wymiar czasowy, zakres materiału)?

Szkolenie dla cywili bez przeszkolenia będzie realizowane w dwóch etapach: jako szkolenie podstawowe trwające 16 dni oraz jako szkolenie w ramach pododdziału trwające trzy lata (pierwszy rok – szkolenie indywidualne, drugi rok – szkolenie zgrywające drużynę/pluton, trzeci rok – szkolenie zgrywające kompanię). W tym czasie żołnierz TSW zostanie wyszkolony indywidualnie, specjalistycznie i będzie zdolny do działania w składzie swojego pododdziału.

Żołnierze po odbytym szkoleniu podstawowym będą realizowali szkolenie w ramach pododdziału zgodnie z przyjętym modelem szkolenia w WOT. Szczegółowy zakres materiału zawarty będzie w „Programie szkolenia”.

  1. Czy żołnierz rezerwy w stopniu chorążego będzie odbywał takie samo szkolenie jak szeregowy?

Oficer czy podoficer rezerwy będzie zajmował stanowisko w strukturze pododdziału WOT, odpowiadające jego specjalności. Nie będzie realizował szkolenia podstawowego, które już odbył. Natomiast będzie się szkolił w ramach pododdziału zgodnie z programem szkolenia. Dla dowódców oraz personelu, którym będzie dowodził i występował jako instruktor, szkolenie będzie miało rozszerzony wymiar czasowy (weekendowe szkolenie zacznie się w piątek) i tematyczny – przygotuje oficera/podoficera do dowodzenia i szkolenia. Ponadto planowane jest uruchomienie szeroko rozumianego programu „szkolenia na odległość”.

Informacja Ministerstwa Obrony Narodowej

Wydrukuj
Tagged , , , .