Bony na szkolenia

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Członka Zarządu Krzysztofa Szczebiota podpisał dziś umowy z uczestnikami projektu o przyznanie bonów na szkolenia w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III

Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.”

Dwie osoby będą się kształcić w następujących kierunkach: Kurs języka angielskiego B1 oraz Adobe Photoshop.

Piotr Białomyzy

Wydział Rozwoju i Promocji

image_printDrukuj
Tagged , .