Porozumienie z KPPSP w Sokółce na 2500zł

Przedmiotem kolejnego porozumienia zawartego dzisiaj w gabinecie Starosty Sokólskiego Piotra Rećko, jest dofinansowanie kwotą do 2500 zł eliminacji powiatowych XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Dofinansowanie z projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje , Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF.
Dofinansowanie zostało przyznane zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Sokólskiego. Zawarte zostało pomiędzy Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Członka Zarządu Krzysztofa Szczebiota, a KPPSP w Sokółce reprezentowaną przez Komendanta PPSP w Sokółce Dariusza Wojteckiego.


Eliminacje powiatowe odbędą się jutro, tj. 23 marca, o godz 10:00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.
Kwota dofinansowania zostanie przeznaczona na zakup nagród dla uczestników turnieju.

Patrycja A. Zalewska
Referat Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , , .