Eliminacje powiatowe XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

„Cieszymy się, że jest was tak liczna grupa, zarówno chłopców jak i dziewcząt, w różnym wieku. Mamy nadzieję, że w przyszłości, za kilka lat zasilicie nasze szeregi, bo w pewnym momencie ktoś będzie musiał nas zastąpić. Między innymi po to organizowane są turnieje takie jak ten. Życzę wam wszystkiego dobrego, spokoju, rozwagi (…) Dla najlepszych przewidziane są cenne nagrody sfinansowane przez Zarząd Powiatu Sokólskiego ze Starostą Piotrem Rećko na czele, a dla pozostałych uczestników zawodów drobne upominki  od Zarządu Powiatowego ZOSP RP…“ – tymi słowami uczestników  eliminacji powiatowych XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” przywitał  st. bryg. Dariusz Wojtecki – Komendant Powiatowy PSP w Sokółce.
Celem turnieju organizowanego od wielu lat, jest propagowanie wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zasad szeroko pojętego bezpieczeństwa. W tegorocznych eliminacjach na szczeblu powiatowym wzięło udział 60 uczniów z placówek oświatowych 8 gmin oraz tych dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski. Uczestnicy konkursu zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe. Każda grupa miała za zadanie, w ciągu 25 minut, rozwiązać test składający się z 20 pytań dotyczących: zapobiegania pożarom, sposobów ich likwidacji, zachowania w sytuacjach zagrożenia, pierwszej pomocy, historii i działalności Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W międzyczasie młodzież miała możliwość zwiedzenia strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sokółce, a przy tej okazji zdobycia wielu ciekawych, praktycznych informacji dotyczących zarówno sprzętu jakim dysponuje KPPSP w Sokółce jak i działania i organizacji straży pożarnej podczas akcji. Uczestnicy turnieju po stresujących minutach testu, regenerowali sił pysznościami ufundowanymi przez Prezesa firmy Jaskółka Sp. z o.o. w Sokółce.
„Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” jest bardzo ważny element edukacyjny dla naszych uczniów. Młodzież poprzez przygotowania do tego konkursu uczy się odpowiedzialnego postępowania, które zaowocuje w tych młodych ludziach, jak i w ich dorosłym życiu. Zdobywają wiedzę jak zachować się w obliczu trudnych zdarzeń, katastrof. Dzięki temu będziemy mieli młodych, świadomych i odpowiedzialnych obywateli. Zagrożeń w dzisiejszych czasach jest coraz więcej. Biorąc pod uwagę skalę i szeroki zakres działalności PSP oraz OSP i to, że ta służba przeobraża się w służbę ratowniczą, to tym bardziej świadomość zagrożeń i wszelkiego rodzaju potrzeb w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa, zapobiegania pożarom musi być u młodych ludzi jak największa. Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować panu Komendantowi Dariuszowi Wojteckiemu, komendantom OSP, a także nauczycielom, którzy przygotowywali młodzież do turnieju. Młodzi ludzie – im więcej się dowiecie teraz, za młodu, tym bezpieczniejsze społeczeństwo będziemy mieli w przyszłości. Śmiem twierdzić, że niejeden z Was może kiedyś uratować czyjeś zdrowie i życie.“ – Starosta Sokólski Piotr Rećko o wadze Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
„ Chcę się pochwalić, że powiat sokólski  wysyła najlepszych zawodników na eliminacje krajowe, gdzie zajmują bardzo wysokie miejsca. W ubiegłym roku nasi zawodnicy zajęli w odpowiednich kategoriach dwa pierwsze miejsca i jedno trzecie. Świadczy to o dużej wiedzy i solidnym przygotowaniu. Dobrą prognoza dla straży zawodowych jak i straży ochotniczych jest to, że ta młodzież już uczy się podstaw pożarnictwa, bezpieczeństwa i prawdopodobnie w niedługim czasie będzie w stanie zasilić szeregi OSP, a jeśli tylko będzie miała chęć, również PSP. Będzie to człowiek już w pewnym stopniu teoretycznie i praktycznie przygotowany, a taką osobą na pewno będziemy zainteresowani, jeśli tylko w dalszym ciągu będzie chciała pogłębiać wiedzę pożarniczą i ratowniczą. Nagrody, na które środki* zostały przyznane  przez Zarząd Powiatu Sokólskiego, na pewno podniosły rangę dzisiejszego turnieju. Nagrody są atrakcyjne i myślę, że jest o co walczyć. Pierwsze 6 miejsc w każdej z trzech kategorii wiekowych jest premiowane tymi właśnie cennymi nagrodami. Już dziś mogę zaprosić na kolejną edycję, która odbędzie się w następnym roku. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie spróbowali swoich sił w tego rodzaju konkursach, żeby zdobyli się na odwagę i sprawdzili swoje siły w eliminacjach szkolnych, później gminnych, następnie w powiatowych, wojewódzkich , no i zapraszam na krajowe. Młodzież z powiatu sokólskiego zawsze brała udział w eliminacjach na kolejnych szczeblach, również na najwyższym – krajowym i myślę, że nadal to pozostanie tradycją. „  – tymi słowami do uczestnictwa w następnej edycji  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” zachęcał st. bryg. Dariusz Wojtecki – Komendant Powiatowy PSP w Sokółce.
Po zakończeniu zmagań z testami, przewodniczący jury  – bryg. Dariusz Łukaszewicz przedstawił wyniki turnieju.
Dyplomy oraz nagrody rzeczowe zwycięzcom zmagań wręczali:  Starosta Sokólski Piotr Rećko , st. bryg. Dariusz Wojtecki – Komendant Powiatowy PSP w Sokółce. oraz Druh Franciszek Budrowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sokółce. Pozostali uczestnicy mieli możliwość wybrania swojej nagrodę pocieszenia. Nauczyciele, którzy przygotowywali młodzież do uczestnictwa w turnieju, otrzymali dyplomy.

* Decyzją Zarządu Powiatu Sokólskiego, eliminacje powiatowe XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”, zostały dofinansowane kwotą 2500 zł, z projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje , Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF.

WYNIKI

I grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych klasy 1-6):
1. Sylwia Sapkowska – ZSS w Dąbrowie Białostockiej,
2. Krzysztof Marcinkiewicz – SP w Korycinie,
3. Damian Lewicki – SP w Boguszach,
4. Adrian Hawrylik – ZSS w Dąbrowie Białostockiej,
5. Klaudia Nasiadko – ZSS w dąbrowie Białostockiej,
6. Gabriela Grabowiecka – SP w Chodorówce Nowej.

II grupa wiekowa (uczniowie gimnazjów i klas 7 szkół podstawowych):
1. Patryk Horczak – SP Nr 2 w Sokółce,
2. Rafał Pyłko – SP Nr 2 w Sokółce,
3.Tomasz Tumiel – SP w Kuźnicy,
4. Krzysztof Boruch – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej,
5. Michał Misarko – Gimnazjum w Suchowoli,
6. Oliwia Ryszkiewicz – ZSS w dąbrowie Białostockiej.

III grupa wiekowa (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych):
1. Mateusz Czarkowski – ZS w Dąbrowie Białostockiej,
2. Patryk Słucki – ZS w Sokółce,
3. Klaudia Greś – ZS w Sokółce,
4. Patrycja Kozioł – ZSR w Sokółce,
5. Mateusz Ponikwicki – ZS w Sokółce
6. Dominika Sutuła – ZS w Dąbrowie Białostockiej.

 

Patrycja A. Zalewska

Referat Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , , , , .