Podpisanie umów z uczniami w ramach projektu „Kompetentni i wykwalifikowani”

 

W dniu 26 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce odbyło się uroczyste podpisanie umów z uczniami pięciu szkół i placówek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, prowadzących kształcenie zawodowe w ramach projektu „Kompetentni i wykwalifikowani”. W imieniu Powiatu Sokólskiego umowy podpisali Starosta Sokólski Piotr Rećko i Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Alicja Rysiejko.

Umowy zawarto ze 129 uczniami, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję rekrutacyjną do I edycji w roku szkolnym 2017/2018. W ramach zawartych umów uczniowie naszych szkół tj. Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce, Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, Zespołu Szkół w Suchowoli oraz Specjalnego Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce, skorzystają z następujących form wsparcia:

  • zajęć dodatkowych z języka angielskiego – 61 uczestników,
  • przeprowadzenie warsztatów tematycznych w zakresie narzędzi technologii informacyjna – komunikacyjnych (ICT) – 18 uczestników,
  • dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących (matematyka, chemia, biologia) – 36 uczestników,
  • dodatkowe zajęcia wyrównawczych z przedmiotów zawodowych – 38 uczestników,
  • sporządzenie Indywidulnych Planów Edukacyjno – Zawodowych – 35 uczestników.

W ramach zajęć wszyscy uczniowie otrzymają komplety pomocy dydaktycznych w postaci podręczników z poszczególnych przedmiotów i materiały szkoleniowe. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o potrzeby edukacyjne uczniów w zakresie objętym programem nauczania.

Głównym celem całego projektu jest kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów ww. szkół poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej.

Informujemy jednocześnie, że II edycję naboru kandydatów na formy wsparcia objęte projektem Powiat Sokólski przewiduje w I kwartale roku szkolnego 2018/2019.

Marek Tomaszycki

image_printDrukuj
Tagged , , , .