10,1 miliona złotych dla Województwa Podlaskiego – Promesy 2018

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wręczał wraz z Wojewodą Bohdanem Paszkowskim promesy na realizację zadań związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych dla gmin i powiatów Województwa Podlaskiego. Powiat Sokólski otrzymał dotację w wysokości 1149 600 złotych.

„Dzisiejsze spotkanie jest odpowiedzią na wniosek, który został wystosowany 19 lutego bieżącego roku […] Dofinansowania na likwidacje szkód wynoszą do 80% wartości kosztorysowej zadania, stąd też są to bardzo istotne kwoty” – informował na spotkaniu Wojewoda Bohdan Paszkowski.

1149 600 złotych jest 80% wartością zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1247b w m. Szuszalewo w km 10+180÷11+280. Droga do Szuszalewa ma zostać wyasfaltowana, dodatkowo zostaną zbudowane chodniki.

„Ten odcinek drogi zniszczony przez burze i nawałnice jest istotny pod względem turystycznym. To bardzo ważna inwestycja. Dzięki niej mieszkańcy będą mieli odtworzą infrastrukturę, która posłuży nie tylko im, ale i turystom” – dziękował Starosta Sokólski Piotr Rećko, który odwiedził Podlaski Urząd Wojewódzki razem z Wicestarostą Jerzym Białomyzym, Członkiem Zarządu Alicją Rysiejko oraz Burmistrzem Dąbrowy Białostockiej Romualdem Gromackim.

„Województwo Podlaskie jest na szczęście omijane przez większe klęski żywiołowe, ale tam gdzie zaistnieją takie zjawiska zawsze staramy się nieść pomoc” – podkreślał Wiceminister Jarosław Zieliński.

Piotr Białomyzy

Referat Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , .