Podlaski Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych – podpisanie umowy

13 kwietnia w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów o udzielenie pomocy finansowej z powiatami z terenu województwa podlaskiego w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla społeczno – gospodarczego rozwoju regionu. Powiat Sokólski reprezentowali – Starosta Sokólski Piotr Rećko oraz Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Alicja Rysiejko.

Powiat Sokólski w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych uzyskał dofinansowanie w wysokości 330 000zł na przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1341B i 1343B na odcinku Chmielniki – Chmielówka- Etap I.

 

Wydział Rozwoju i Promocji

Wydrukuj