Wykaz szkół, które otrzymały w roku 2018 dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organy prowadzące szkoły oraz biblioteki w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup
nowości wydawniczych, następujące szkoły prowadzone przez Powiat Sokólski otrzymały wsparcie finansowe:
1.Zespół Szkół w Suchowoli- 12000 zł
– Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jerzego Popiełuszki – 5172 zł
– Technikum – 6828 zł
2.Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w
Dąbrowie Białostockiej – 12000 zł .
Wydrukuj