X Kresowy Zjazd Nauczycieli ,,Młodzi, Twórczy, Aktywni…” w Sokółce

Trwa X Kresowy Zjazd Nauczycieli ,,Młodzi, Twórczy, Aktywni…”. Pani Janina Sawicka Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Sokółce przed zjazdem przybliżyła nam przebieg tegorocznego, trzydniowego spotkania nauczycieli z całej Polski, które odbywa się w Sokółce. J.S.: W zjeździe  uczestniczą nauczyciele z Chorzowa, Gdańska, Olsztyna, Ostrudy, Warszawy, Siemiatycz, Moniek, Białegostoku oraz terenu powiatu sokólskiego. O 13:00 w czwartek mamy pierwszy wykład, typowo związkowy, dotyczący wkładu ZNP w edukację młodego pokolenia, wykład poprowadzi pani Dorota Obidniak – starszy specjalista prawa oświatowego i koordynator do spraw współpracy międzynarodowej Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Następna prelekcja, którą poprowadził pan Krzysztof Baszczyński – Wiceprezesa Zarządu Głównego ZNP, będzie dotyczyła oceny pracy dyrektorów i nauczycieli.“

Czwartkowe wykłady odbyły się w kawiarni „Lira“. Gości przywitała Elwira Zabłocka  – Przewodnicząca Oddziałowego Klubu Młodego Nauczyciela w Sokółce, wśród nich byli: w/w Krzysztof Baszczyński i Dorota Obidniak, Starosta Sokólski Piotr Rećko, burmistrzowie Sokółki, Andrzej Gryguć – Prezes Okręgowego Podlaskiego ZNP, przedstawiciel Centralnego Klubem Młodego Nauczyciela Maciej Sikut oraz Przewodnicząca Okręgowego Klubem Młodego Nauczyciela Anna Geniusz.
Nie zabrakło miłych słów i gestów. W przerwie między wykładami pani Janina Sawicka zwróciła się do włodarzy Powiatu i Gminy: „ Nigdy nie współpracowało nam się tak dobrze  jak w tej kadencji samorządowej. (…) Takiego podejścia do szkolnictwa jeszcze żaden dotychczasowy samorząd nie reprezentował. Od dwóch lat nie mamy w ogóle zwolnień wśród nauczycieli i to tylko dzięki tym dwóm samorządom. Mimo wielkich problemów z organizacją podczas reformy szkolnictwa.(…) Chcę podziękować, już któryś raz z kolei bo serce rośnie jeśli ma się takich włodarzy. Za to, że przychylnym okiem patrzą nie tylko na nauczycieli, ale także na rodziców i uczniów, finansując różne zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe, sportowe, przedmiotowe koła zainteresowań, teatrzyki, zespoły muzyczne…“.
„ Zawsze mówię, że edukacja jest dla nas najważniejsza. (…) Dziękuję państwu za to, że chcecie się kształcić, za to, że mamy tak znakomitych nauczycieli w powiecie sokólskim, którzy mają ambicję i umiejętności żeby organizować ogólnopolskie spotkania u nas w Sokółce. My jako samorząd Powiatu Sokólskiego zawsze staramy się dofinansowywać, wspaniałe inicjatywy tego typu i na pewno będziemy to w przyszłości robić.“ – Zwrócił się do uczestników Zjazdu Starosta Piotr Rećko. Gospodarze spotkania wręczyli Staroście Sokólskiemu oraz burmistrzom Sokółki i wykładowcom olbrzymie sękacze.
Zebranym został przedstawiony potencjał „Zintegrowanego programu rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Całkowita wartość projektu wynosi 55 728 992,33 zł. W ramach projektu zintegrowanego realizowane są równocześnie dwa programy: pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Rozwój kompetencji językowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki. Starosta Sokólski Piotr Rećko gorąco zachęca nauczycieli do udziału w projekcie – „ Dzięki temu, że wy się kształcicie, również nasi uczniowie mają możliwość lepszego wykształcenia, a przez to będą lepszymi ludźmi, głęboko w to wierzę. Życzę państwu powodzenia i zapraszam do współpracy z Powiatem Sokólskim. Dziękuję.“

Patrycja A. Zalewska

Referat Promocji

Wydrukuj
Tagged , , , .