Grali dla Marysi i Bartusia

Dziewięć drużyn wzięło udział w VIII Charytatywnym Turnieju Piłki Siatkowej Służb Mundurowych o Puchar Starosty Sokólskiego. Dla Marysi i Bartusia grały drużyny:
Placówki SG w Kuźnicy,
Placówki SG w czeremsze,
Placówki SG w Augustowie,
Komendy POSG w Białymstoku,
Nadleśnictwa Czarna Białostocka,
UM Dąbrowa Białostocka,
ZSZ w Sokółce,
Mikolo Sokółka,
Mikolo juniorzy.
Razem “wygrali” około 2000 zł. Nadleśnictwo Czarna Białostocka chce przekazać dodatkowe środki na ten szczytny cel. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na turnusy rehabilitacyjne i inne potrzeby dwójki niepełnosprawnych dzieci pracowników Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy, która była głównym organizatorem Turnieju. Poinformował nas koordynator całej imprezy i kapitan drużyny Placówki SG w Kuźnicy – Paweł Piekarski.
“Za kilka dni obchodzimy Święto Straży Granicznej, w tym roku mamy też 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Myślę, że jeżeli ludzie robią razem coś dobrego, cennego to jest to wyraz patriotyzmu czasu pokoju. Dziękuję Pawłowi Piekarskiemu, Staroście Sokólskiemu Piotrowi Rećko i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby dzisiejszy Turniej mógł się odbyć.” – Komendant SG w Kuźnicy ppłk Zbigniew Awdziej.
Zarząd Powiatu Sokólskiego przekazał środki na dyplomy, medale i puchary dla uczestników turnieju.
Zwycięzcą VIII Charytatywnego Turnieju Piłki Siatkowej Służb Mundurowych o Puchar Starosty Sokólskiego została drużyna Komendy POSG w Białymstoku, drugie miejsce zajęli gospodarze – drużyna Placówki SG w Kuźnicy, a trzecie seniorzy Mikolo Sokółka.
Podczas Turnieju był promowany projekt “Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, którego Powiat Sokólski jest beneficjentem. Głównym celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej. Projektem zostały objęte szkoły i placówki systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.

Patrycja A. Zalewska
Referat Promocji

Wydrukuj
Tagged , , , , .